Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Has the top menu bar disappeared in the new version of Firefox Browser?

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Rodney

more options

I have installed Firefox browser, version 88.0.1 on Windows 10. I have planned to update to 90.0.2. version, but first, I would like to know if the new version will keep the top menu bar as an usual default. Thanks.

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

The bar that starts off File, Edit, View... ? Yes, it's still available to add from the Toolbars list. Ref. Restore the Menu bar in Firefox.

Hữu ích?

more options

¡¡Thank you for tour kindness, jscher2000!!

Hữu ích?

more options

Dear jscher2000, your answer applies to the TOP menu bar and the 90. Version, right? (Because I would prefer to update being sure of it).

Được chỉnh sửa bởi r.t@g en Ffx vào

Hữu ích?

more options

Yes, this one:

Hữu ích?

more options

@ jscher2000:

See the OPs previous thread :

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1345236

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.