Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox x64 All Bookmarks Start-Up Folder

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 33 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Xogroroth

more options

Hail all:

Then opening All bookmarks, the window reverts to "Other bookmarks".

Is there a way to bring that to "All Bookmarks"?

Being autistic, this has been quite a monsterly beam (once splinter) in my eye...

Thank you very much: Xog.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

I get the Bookmarks library and "Other bookmarks" is selected. Can you select "All Bookmarks" or a folder?

Hữu ích?

more options

Yes, I can sir, but that is how it starts up, not in All Bookmarks...

Hữu ích?

more options

The same happens here, as I have recorded.

Hữu ích?

more options

Anyone with a solution, please?

I like my BM's to start up in the root... As that is... logical...

One does not start a PC in the Windows directory, right?

Thank you. Xog.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.