Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to plugin in java

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 202 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

how to plugin in java using fire fox?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

I would get the Java Web Start or IcedTea plugin.

Hữu ích?

more options

Why do Java, Silverlight, Adobe Acrobat and other plugins no longer work? https://support.mozilla.org/en-US/kb/npapi-plugins

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.