Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox BookMarks

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Pooh Bear

more options

Saved Bookmarks automatically go to Recently Saved Bk Mks. If I then drag them to regular bookmarks and delete from Recently Saved, both entries are deleted. How do I retain the entry in regular bk mks and delete from Recently Saved? Thanks

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

The Recently Saved folder is a software folder. Not a physical one. Don't remove anything in it and you will be fine.

Hữu ích?

more options

Thanks Fred, but doesn't this mean that I'll have a huge software folder? I have some deleted some Recently Saved entries in the past and they have remained in regular folder, while others have been deleted and I wondered whether they can be deleted safely after a certain time.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.