Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox has been deleted from my computer, can't reinstall

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi sprocketzz

more options

I tried to read my email today after a few days of not being on my computer. It wasn't working correctly so I shut down the browser to try again. Firefox is no longer on my computer, the shortcut is broken and I can't find it in the list of programs. I tried to reinstall and at the end it said: Hmmm. For some reason, we could not install Firefox. Choose OK to start over." I shut down my computer to try again and get the same result. Help! Is Microsoft blocking Firefox?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

more options

I downloaded a Microsoft malware scanner/removal tool and ran it. It found a malware program that it removed and now everything seems to be working correctly.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.