Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I start fresh as a new Firefox user?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 34 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Odin3

more options

My switch from the release version to ESR seemed to go well, but my history and many of my settings and data, including my pinned tabs and extensive notes used by add-ons, were gone. I managed to reconstruct most of them, but was distressed to find that when Fx updated my ESR version those settings were again gone.

I have again restored most of the lost settings (including the one not to automatically update!) but I know I can't defer Fx updates indefinitely, and I also expect I may want to return at some point to the release version--and I desperately don't want to have to reconstruct my settings any more (or at least more than one last time). I'm not concerned about the loss of my history

Since I'm prepared to note all my settings first, starting fresh seems like a viable solution. I just need to know how (unless you can suggest a better option). I'd be happy with either the release or ESR channel.

Được chỉnh sửa bởi Odin3 vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

more options

Many thanks, Shashank. Your solution appears to be just what I'm after.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.