Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Full URL of old Google searches appearing as a suggestion in the address bar. How to hide or disable it?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi everyone.

There's a behavior with the "search suggestions" feature in the address bar that works differently than I'd expect. I show a real example below:

1 - I did a search with the phrase "mercado livre" using the address bar suggestions 2 - I visited the website www.mercadolivre.com.br 3 - I close the window and open I new one 3 - When I start typing the word "mer" with the intention of opening the site again, the address bar suggests as the first option the URL "https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=market +free". This is the URL of the search done in step 1. You can see thin in the image attached.

What I really hope is that in step 3, it lists the URL "www.mercadolivre.com.br" (my history), and below that, the other search suggestions. It doesn't make sense to me to list the full Google search url as a suggestion, as in step 3.

Is there any way to hide or disable this kind of suggestion? Note that I don't want to disable all suggestions from previously visited sites, just the old searches´ full URL types from step 3.

Thanks.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hữu ích?

more options

Looks like a normal history item.

You can use these steps to remove saved items from an autocomplete drop-down list.

  1. click the (empty) input field on the webpage to open the drop-down list
  2. highlight an entry in the drop-down list with cursor Down key
    do not click the mouse or press the Enter key
  3. press "Delete" or "Shift+Delete" to delete the highlighted entry

Note that hovering with the mouse doesn't work.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.