Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crash

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

bp-84653a2f-27ec-4097-b4e1-0ee140210723

Giải pháp được chọn

Thank You for your answer. i have updated Mesa 20.xx to Mesa 21.1.5 and fixed this trouble. Thank you.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

bp-84653a2f-27ec-4097-b4e1-0ee140210723 Signature: @0x0 | cso_destroy_context

Uptime 64 seconds (1 minute and 4 seconds)

Crash Reason SIGSEGV /SEGV_MAPERR

Available Virtual Memory 4,780,769,280 bytes (4.78 GB)

Available Page File 0 bytes

This is for Sumo's Related Bugs 1711185 NEW --- Crash in [@ @0x0 | cso_destroy_context]

Hữu ích?

more options

https://support.mozilla.org/en-US/kb/update-firefox-latest-version?cache=no Did you update Firefox to the latest version?

Version 90.0.2, first offered to Release channel users on July 22, 2021


Are you currently using a version from the repositories of your Linux distribution? Try the Firefox version from the official Mozilla server: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/

Hữu ích?

more options

Bug 1711185 Opened 2 months ago Updated 2 months ago

Mesa seems to be jumping into a NULL pointer deep into the gallium code while destroying a context. This is most likely a flaw in Mesa but given the volume is non trivial it might be worth keeping an eye on it.


Note: it seems to affect only older AMD integrated graphics and people using Mesa's software rendering back-end.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Thank You for your answer. i have updated Mesa 20.xx to Mesa 21.1.5 and fixed this trouble. Thank you.

Hữu ích?

more options

Glad to help. Safe Surfing.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.