Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Mozilla Support Password

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi killa_zilla

more options

I'm trying to figure out how to change my mozilla support password. There's no option for it in the profile settings.

Giải pháp được chọn

Hi, your support account should use your Firefox Account sign-in, so I think it would be this: Change your Firefox Accounts password.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hi, your support account should use your Firefox Account sign-in, so I think it would be this: Change your Firefox Accounts password.

Hữu ích?

more options

But I agree it would be a good idea to have a link to that under the "Edit Settings" screen!

Hữu ích?

more options

Thanks!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.