Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

In Search of Lost Browser Data

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi JP

more options

Good Morning,

I accidentally deleted my browsing history on Firefox for "all time". One of the pages I used to access an office email address on Outlook to which I have forgotten the passcode. I turned off the computer and turned it back on unfortunately. I am wondering if there is another way to find past browsing history?

Thank you.

Thor

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Have you given about:logins a try? I might try to see if maybe you had set it up in another profile by going to about:profiles and setting a different profile as the default profile and finally checking if the logins appear.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.