Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Printing Emoji

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi scott135

more options

Hi All,

Running latest 9.0.1 for Mac OS.

Suddenly cannot print Apple Emoji. We can see them but they will not print out on any of our printers.

Every other program we've tested prints them just fine, so confident this is a Firefox issue.

I have refreshed Firefox but this did not help. Tried System Print & Firefox Print modes

Any advice would be greatly appreciated.

TIA

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

In addition, I have tried this in two different Macs with the same result.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.