Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Printing

more options

The right side of my page is cut off when I print from internet. How do I fix it?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Yes, printing a page with scaling may result in truncated output (bug 1720621). This is resolved in version 91.

more options

We are waiting to hear whether it can be included in an interim update (for example, 90.0.2) or whether we have to wait for Firefox 91.

more options

Version 90.0.2 was released today to fix this printing problem. https://www.mozilla.org/firefox/90.0.2/releasenotes/