Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Dev Tools

  • 4 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 130 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I "upgraded to V90. since then, the URL box is highlighted red/grey stripes. The robot head icon is now in the URL box and it says "Browser is under remote control (reason Dev Tools). I've gone in about:config and set all variables to False, yet they reset themselves to true every time. How do I disable the DevTools. Thanks

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Do you start firefox with any command line parameter?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Do you start firefox with any command line parameter?

Hữu ích?

more options

No I did not. Just a shortcut on the desktop.

Hữu ích?

more options

Tydranui; Thanks for replying. I restarted for about the 5th time today, Update was downloaded, and I now have version 90.0.1 and problem is resolved.

Hữu ích?

more options

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.