Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Missing toolbar with Home icon and extensions

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 45 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi woodswoman

more options

My regular toolbar showing File, Bookmarks, Tools, etc. appears but I have lost the second toolbar that typically shows the Home icon and my extensions. I've searched through the support topics and haven't found how to get this toolbar back.

Giải pháp được chọn

Hmm, it is easy to control whether to show the Menu bar, either via the right-click context menu or via customize, but there is no way to hide the Navigation Toolbar where the controls you mentioned are normally positioned.

Can you confirm you lost the Navigation Toolbar that also has the location/address bar is no longer present or is this about other toolbars like the Bookmarks Toolbar that also can have controls on them ?

Are you possibly using code in userChrome.css to hide the Navigation Toolbar that is no longer working properly ?

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or userChrome.css is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hmm, it is easy to control whether to show the Menu bar, either via the right-click context menu or via customize, but there is no way to hide the Navigation Toolbar where the controls you mentioned are normally positioned.

Can you confirm you lost the Navigation Toolbar that also has the location/address bar is no longer present or is this about other toolbars like the Bookmarks Toolbar that also can have controls on them ?

Are you possibly using code in userChrome.css to hide the Navigation Toolbar that is no longer working properly ?

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or userChrome.css is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

more options

Thanks for your help.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.