Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to get rid of red address bar?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

I noticed one day that when I opened firefox it would restart itself each time before letting me do anything. I couldn't figure out why, but I happened to run my mouse over an invisible add on. It was unlabeled as well so I have no idea what is was. I deleted it and reported it but after closing firefox it did the same thing upon repopening it. Now the address bar is red and I don't understand why, how do I make it go back to normal. Also I have refreshed firefox a couple times but after each refresh it is the same thing.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This is an indicator that the browser is being controlled from out-of-process, e.g. when Marionette or the remote debugging protocol is used.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.