Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Grouping tabs as in Opera - a group of tabs for a subject

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 148 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

I am a browser / add on moron? I have been a fan of opera for many years because i could group tabs (IE Family history, telecommunications, steam trains etc) Opera has a high overhead, is slow and i needed something better - A friend suggested Firefox - Its a winner.

So i have seen add ons that would allow me to group my tabs but have no idea how to install one or where i should go for help.?

Please point me in the right direction - Im happy to read information but hoped it would be a click and install

Thanks

I am a browser / add on moron? I have been a fan of opera for many years because i could group tabs (IE Family history, telecommunications, steam trains etc) Opera has a high overhead, is slow and i needed something better - A friend suggested Firefox - Its a winner. So i have seen add ons that would allow me to group my tabs but have no idea how to install one or where i should go for help.? Please point me in the right direction - Im happy to read information but hoped it would be a click and install Thanks
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options