Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Problem with Mozilla Bugzilla

  • 6 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 49 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Seburo

more options

Hello. Sorry, but I couldn't get any more proper place to report this problem. On one of Mozilla Bugzilla bugreports is present my email adress. I don't see any possibility to edit the post and I can't get in contact with anyone from Mozilla Bugzilla, who could remove my email. What can I do to delete my email adress from the public bug report? Best regards.

Giải pháp được chọn

Hi

Just a quick update to say that Mozilla staff have removed your email address from that bug report.

I hope that this is okay, thank you for getting in touch.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Is it there because you are reporter, assignee, cc or voter? Just go to relay.firefox.com and generate a separate address specifically for bugzilla.

Hữu ích?

more options

I'm a reporter and email is present in further comments, not in first report message.

Hữu ích?

more options

I pasted there whole Crash Reports for the Last 3 Days and there is: browser.tabs.crashReporting.email:*****************

Hữu ích?

more options

Please leave this with me - I will arrange for that data to be erased from the bug and will respond once done.

Hữu ích?

more options

Thank you.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hi

Just a quick update to say that Mozilla staff have removed your email address from that bug report.

I hope that this is okay, thank you for getting in touch.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.