Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Thermal Receipt printing (50% or half of the page)

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AliceWyman

more options

For version 90.0 PC version, there is an issue with printing on 80mm thermal receipt printer. Seems like it is across almost all brands of thermal receipt printer.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Thank you for the screenshot.

I'm not sure whether Firefox has identified the proper paper size for your printer. Does it make sense to you that it says 48 column?

I notice the scaling is set to 30%. Could you switch back to "Fit to page width" and see whether Firefox can lay out the page correctly without manual scaling?

more options

This thread could be the same issue:

https://support.mozilla.org/questions/1343808

more options

Several bug reports have been filed about lost content when scaling is lower than 100%. Hopefully we'll get a fix or some kind of workaround soon.

more options

A Firefox update (Firefox 90.0.2) has been released to fix this printing bug in Firefox 90. Release notes: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/90.0.2/releasenotes/ (quote) Fixed truncated output when printing (bug 1720621)