Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bug: Troubleshooting Information page blank. Also . . .

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Rodney

more options

The Troubleshooting Information page is blank.

Also, when I wrote this post, I got this;

Troubleshooting Information (optional):

We can't automatically get your browser's troubleshooting data, please . . . .

The Troubleshooting Information page is blank. Also, when I wrote this post, I got this; Troubleshooting Information (optional): We can't automatically get your browser's troubleshooting data, please . . . .
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Note: When using Troubleshoot (Safe) Mode, the page displays properly.

more options

I closed the browser and let it alone for a while. Now the page displays properly.

But Distribution ID is still blank.

more options

FredMcD said

But Distribution ID is still blank.

Same here ....

As you and I are both on Windows;   my guess is that   "Distribution ID"  only
applies to Linux users.