Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to secure all cookie logins under the master password protection

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I really try to find an answer online but looks like nobody find this to be an issue. Of course i have my password vault locked with a master password. But remembered logins on websites like Google and Facebook are secured by cookie login. Which not require my master password. So when someone use my computer unsolicited, this person gets instant access to my GMail/Facebook.

So how to protect per-logged in pages without resetting cookie data? Because i liked to benefit from instant access to al those website so i don't have to login everywhere any moment i start Firefox.

Giải pháp được chọn

The Master Password (now called the Primary Password) only protects the password files with added encryption.

Using a Primary (Master) Password with Sync[web link]


Use a Primary Password to protect stored logins and passwords {web link}

The password information is stored in two files in the profile folder. The files are encrypted. The Master Password adds another layer of security.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

I suggest you create a separate user account on the computer for each user. Firefox will see this and create separate profiles for each user.

No data will be shared unless you allow it.

Hữu ích?

more options

I'm aiming on the situation someone use your pc unwanted. Just as an extra security. The same level of extra security as the Master Password provides. Would be logical to lock the cookie logins as well.

Hữu ích?

more options

Keep the computer locked when you are not using it. Only someone with access to your computer account can use your profile data.

Hữu ích?

more options

Why is the master password lock invented if this should be the solution? I try to make an improvement to the security of web browsing. Its not that i am not familiar with the fact that we need to lock our pc when leaving it.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

The Master Password (now called the Primary Password) only protects the password files with added encryption.

Using a Primary (Master) Password with Sync[web link]


Use a Primary Password to protect stored logins and passwords {web link}

The password information is stored in two files in the profile folder. The files are encrypted. The Master Password adds another layer of security.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.