Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Pin header at top of page

 • 1 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 6 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How do I pin the header at the top of the window? It all of a sudden went into hide mode, only showing up if I mouse over it, then it makes the screen content jump down. Very annoying. I must have hit a key code I don't know or they updated or something...

Giải pháp được chọn

Looks that you do run Firefox in Full Screen Mode, you can press F11 or Fn + F11 to toggle (Mac: "Command + Shift + F").

When you are in Full Screen Mode, hover the mouse to the top of the screen to make the Navigation Toolbar and Tab bar appear. You can use one of these to leave Full Screen Mode:

 • press the F11 key
 • click the Maximize button at the right end of the Tab bar
 • click the Full Screen button in the "3-bar" Firefox menu button drop-down list
 • right-click empty space on a toolbar and click "Exit Full Screen Mode"
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Looks that you do run Firefox in Full Screen Mode, you can press F11 or Fn + F11 to toggle (Mac: "Command + Shift + F").

When you are in Full Screen Mode, hover the mouse to the top of the screen to make the Navigation Toolbar and Tab bar appear. You can use one of these to leave Full Screen Mode:

 • press the F11 key
 • click the Maximize button at the right end of the Tab bar
 • click the Full Screen button in the "3-bar" Firefox menu button drop-down list
 • right-click empty space on a toolbar and click "Exit Full Screen Mode"

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.