Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

the names of sites have black dots

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

as shown in the image attached , the name of the sites is displayed in a strange ways and even when i search in the the search bar in main page words don't show up properly

any fix please i checked my other browsers they are all displaying fine

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Try rebooting the computer. Is the problem still there?

Hữu ích?

more options

no rebooting didn't help , uninstall - reinstall didn't help either tried to change the display font , and i have no add-ons

the only way to display the pages right was for me to to go to help from the menu and enter troubleshooting mode , for some reason the pages are displayed fine in this way only

any thoughts ?

Hữu ích?

more options

https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode

Safe Mode is a troubleshooting mode that temporarily turns off hardware acceleration, resets some settings, and disables add-ons (extensions and themes), any userChrome.css/userContent.css files, and some other advanced features to help you assess whether these are causing the problem. If the problem goes away, that tells us one thing. If it does not, that tells us something else.


Use these links to create a new profile. Use this new profile as is. Is the problem still there?

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-run-firefox-when-profile-missing-inaccessible

http://kb.mozillazine.org/Profile_folder_-_Firefox#Navigating_to_the_profile_folder

https://support.mozilla.org/en-US/kb/profile-manager-create-and-remove-firefox-profiles

https://support.mozilla.org/en-US/kb/back-and-restore-information-firefox-profiles


Type about:profiles<enter> in the address bar.

Hữu ích?

more options

That's very strange!

Did this start with the Firefox 90 update (in the past 9 days)?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.