Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unwanted closed captioning

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Version 89.0 seems to have added closed captioning, which I do not want. How to disable?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Rusty_1 said

Version 89.0 seems to have added closed captioning, which I do not want. How to disable?

Hi, where do you see this? You can hover your mouse over the video player and see whether it offers a CC button to toggle this on/off. If not, try using any ... menu in the player, or right-click or Shift+right-click to find options. Can you find a way to control it?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.