Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Install Add-on from file option is missing

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hi All,

Install Add-on from file option is missing from my firefox browser version 89.0 64 bit. Is there any registry or settings that needs to check to get the option back ?

Hi All, Install Add-on from file option is missing from my firefox browser version 89.0 64 bit. Is there any registry or settings that needs to check to get the option back ?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I still see it if I click the cogwheel button on the Add-ons page (about:addons).

more options

What you can also try is to drop the add-on file into a Firefox window.