Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Default search engine:

  • 6 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 39 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Rodney

more options

How can I set Ghostery Glow (https://ghosterysearch.com) as my default search engine?

Giải pháp được chọn

hatedonediscord said

How can I add Ghostery Glow to the list?

As I understand it, (for now) Ghostery Glow is only available for Firefox beta users. The best thing to do is to send them an email:   support@ghostery.com

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

On the search page of options, there is a list of search engines which you can order and, near the top of that page, an option to specify which is the default.

Hữu ích?

more options

How can I add Ghostery Glow to the list?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

hatedonediscord said

How can I add Ghostery Glow to the list?

As I understand it, (for now) Ghostery Glow is only available for Firefox beta users. The best thing to do is to send them an email:   support@ghostery.com

Hữu ích?

more options

Removed duplicate post.

Được chỉnh sửa bởi Rodney vào

Hữu ích?

more options

Thanks Rodney!

Hữu ích?

more options

hatedonediscord said

Thanks Rodney!

      My pleasure !

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.