Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

sending email

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

Something new is happening - there is a slow and very obstructing problem in sending emails - I can receive emails normally but when I try to reply or to send a message, a yellow bar appears telling me there is a huge content slowing my process and asks me to click 'stop' or 'wait' It now takes 15 - 20 minutes to wait to send a message This has never happened before and has been happening for two days now. Please correct this problem. Thank you

Something new is happening - there is a slow and very obstructing problem in sending emails - I can receive emails normally but when I try to reply or to send a message, a yellow bar appears telling me there is a huge content slowing my process and asks me to click 'stop' or 'wait' It now takes 15 - 20 minutes to wait to send a message This has never happened before and has been happening for two days now. Please correct this problem. Thank you

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

I am going to close this thread as it appears to be a duplicate of:

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1342631