Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

auto focus

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Odin3

more options

In v. 89.0.2 how can I stop a new tab's automatic focusing on the address bar?

Giải pháp được chọn

Many thanks [as usual!], cor-el. I actually have that extension, but was not aware of this particular capability.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You get use this extension to set the behavior.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Many thanks [as usual!], cor-el. I actually have that extension, but was not aware of this particular capability.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.