Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

E-mail links

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 36 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Since latest update. I open an e-mail, from that e-mail I select a article link. The linked website opens, as I scroll down the webpage, the site closes and I return to my original e-mail. This does not seem to happen if I go to directly to a web site. I received the latest FireFox update and around the same time I added MediaExtractor

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

GJMI said

as I scroll down the webpage, the site closes and I return to my original e-mail.

Do you mean the window/tab closes?


Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.