Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How To Get Better Autoplay Blocking

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox already has features for blocking autoplay. I use all of those.

But, some websites still manage to autoplay! Is there a way to stop those devious websites? Examples include Yahoo Finance and ESPN.

I already have Autoplay set to "Block Audio and Video" in the Permissions section of Settings. I have also gone into about:config and set the following:

media.autoplay.allow-extension-background-pages false media.autoplay.block-event.enabled true media.autoplay.block-webaudio true media.autoplay.default 5

Is there anything else I can do?

Also, does anyone know *why* firefox is allowing these videos to play?

Giải pháp được chọn

You can also try media.autoplay.blocking_policy = 2 in case the pref is currently 0 or 1.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can also try media.autoplay.blocking_policy = 2 in case the pref is currently 0 or 1.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.