Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

whats app web

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 37 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

bold text

'''bold text'''

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Please explain the problem in detail. What happens? What is/are the exact error message(s) ?

more options

The current requirements for Whatsapp seem to be Windows 8 or higher or Mac OS X 10.10 or higher and Firefox 60 or higher. If your OS is supported then you need to update a more recent Firefox version, otherwise you need to update to a newer Windows version.