Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

SCreen freezing and buffering

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Erwin Pratama

more options

Hello! I work on a Mac and have constant problems with buffering and screen freezing. I have refreshed the browser twice as suggested.

Each time I log on or move to another page that colorful basketball appears for quite awhile. When I can finally move to the desired page, it freezes and that basketball appears again.

Help? I work from home and need to use this computer.

Thank you!

Hello! I work on a Mac and have constant problems with buffering and screen freezing. I have refreshed the browser twice as suggested. Each time I log on or move to another page that colorful basketball appears for quite awhile. When I can finally move to the desired page, it freezes and that basketball appears again. Help? I work from home and need to use this computer. Thank you!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Have you cleared the cache?