Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bug Library

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Hello, this is about the library.

There is a bug that appeared more or less a week ago.

First the library had adopted a fixed predefined size. The next day, apparently a first bug was repaired, since we could change the size again.

But there is still a bug. When you "decrease" this predefined size, if you click in the left part no problem, but if you click in the right part, the library takes back directly the predefined size! In other words, the library is no longer configurable, it will always take this predefined size.

Can you please solve this problem?

To give an example of use, using constantly the favorites, I took the habit to leave the window open on the side of my first screen, in the smallest size possible for my use. And I open firefox on the second screen. Here when the window resumes its predefined size, it overflows half on my second screen, passing over firefox. This size is too big, it takes more than 30% of my first screen. Forcing me to move it over my applications ...

I thank you in advance.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.