Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hãy tử tế. Tình nguyện viên của chúng tôi là những người dùng Mozilla giống như bạn, những người dành thời gian trong ngày để trợ giúp

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Theo dõi qua. Đôi khi, các tình nguyện viên của chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin hoặc thử nghiệm các tình huống nhất định. Bạn có thể làm điều này càng sớm, họ càng sớm biết cách sửa chữa nó.