Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

videos

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 51 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

videos that play on other browsers don't play in Firefox, they just buffer continuously. Although, sometimes one will play and others wont.

videos that play on other browsers don't play in Firefox, they just buffer continuously. Although, sometimes one will play and others wont.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi

Do you have an example of a video that will not play?

This will help us to look into this issue here for you.

more options

MSN.com is my home page. any or all of the videos post there. The problem is intermittent. Also, it doesn't retain settings like my location for temperature reading. Again, these are only problems on Firefox, not other browsers.

more options