Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

No page loading, no access to settings

 • 1 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 8 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Dear all, when in type the address and "enter" the page don't charge. I have uninstalled Firefox and reinstalled it, but the issue persists. I can't even open the Firefox settings. ESET Internet Security confirm that everything is ok. Any suggestions for trouble shooting ? Thank you in advance for your responses.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Anything has been uninstalled recently?

 1. Enter this link: https://support.microsoft.com/en-us/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads
 2. From the section Visual Studio 2015, 2017 and 2019 download the following executable file: vc_redist.x64.exe
 3. Install this file
 4. Restart the computer and run Firefox
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Anything has been uninstalled recently?

 1. Enter this link: https://support.microsoft.com/en-us/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads
 2. From the section Visual Studio 2015, 2017 and 2019 download the following executable file: vc_redist.x64.exe
 3. Install this file
 4. Restart the computer and run Firefox

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.