Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Web push from different sites is not working on Firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Web push notifications from different sites is not working on Firefox. This is also not the problem of the particular websites (I have checked using other browser e.g. Chrome where the web push is working fine for the same websites). Please suggest what can be done to fix this issue.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can check the Web Console for possible workers related error messages.

You may have to create a cookie allow exception for the proper origin (protocol and hostname) if you use "Delete cookies and site data when Firefox is closed".

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.