Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Slow startup and freezes for a bit

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Firefox is very slow on startup also it doesn't allow me to type on the address bar just after startup have to open another window. While i double click on the ff icon it just doesn't open immediately instead a dialog box opens and then 2 windows open after like forever. I have tried the basic troubleshooting ; restarting, clearing startup cache, running troubleshooting mode, disabling extensions etc the problem still persists. Other browsers don't have this issue.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi hazeshadeofwinter1 vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.