Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

get error message instead of firefox

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

See attached screenshot - I get error message when I try to use OR reinstall Firefox. Suspect Win10 recent updates. The Task Manager thinks everything is fine. Thanks, Joe

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

The Task Manager was in the foreground up behind it was the error. But I resolved the problem by refreshing Firefox. Thank you for your time

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Please explain the problem in detail. What happens? What is/are the exact error message(s) ?

Hữu ích?

more options

click on Firefox blank screen comes up after a few seconds a message appears at top (see screenshot I attached for the exact message) nothing else happens - no click-boxes, no functionality

Hữu ích?

more options

That is not an error message. That is the Windows Task Manageer.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

The Task Manager was in the foreground up behind it was the error. But I resolved the problem by refreshing Firefox. Thank you for your time

Hữu ích?

more options

That was very good work. Well Done.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.