Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Problem XPCOM at the last Update version

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

I use Firefox for more 11 years and it is the first time i have problem to begin Firefox after last update processus. A message annince that XPCOM file is not there and Firefox can't go on.

I had to use an another platfom to Install integrally Firefox... a shame ! The problem is solved but It is a very bad new : Firefox update aren't safe now !!!

I hope the next update Firefox work correctly.

Has Mozilla be aware of this new problem ?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It doesn't look like a new problem. It is a very old but rare/occasional problem. I'm sure that devs are aware of it.

You've fixed it by yourself so we are proud of you.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.