Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox (version 89.0.1) Spellcheck on Facebook

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

The last couple of days I've noticed that spellchecker is not working very well with Facebook comments. It seems to sometimes want to check only part of a word or do other strange things. I THINK it is only for the comments; it seems to be working ok when I write a post. Facebook is the only site where I've noticed an issue. Is this something that Facebook has done, or has an update to Firefox caused something to go wrong?

I have pulled up my about: config page for "spell" and am attaching a screenshot.

Thank you.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.