Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Multi container

 • 1 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 10 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Just installed addon Multi Container, but no icon is placed in symbol bar. What is going wrong?

Thx T

Giải pháp được chọn

Make sure you do not run Firefox in permanent Private Browsing mode (Always use Private Browsing mode; Never Remember History) because containers do not work in PB mode.

 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Firefox will: "Use custom settings for history"
 • remove checkmark: [ ] "Always use Private Browsing mode"
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Make sure you do not run Firefox in permanent Private Browsing mode (Always use Private Browsing mode; Never Remember History) because containers do not work in PB mode.

 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Firefox will: "Use custom settings for history"
 • remove checkmark: [ ] "Always use Private Browsing mode"

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.