Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Translat a page

more options

When I right click in a page and choose "translate this page(auto/nl)" after a few pages I get the message below. I do not use scripts to translate a page. Is this a FF problem or a Google Translate problem? How to solve it?

When I right click in a page and choose "translate this page(auto/nl)" after a few pages I get the message below. I do not use scripts to translate a page. Is this a FF problem or a Google Translate problem? How to solve it?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi jo.wynant, is that message appearing in a new tab -- the translation is occurring in a new tab -- or in the current page itself?

Maybe Firefox is different in Europe, but in the U.S., I have not seen a built-in translator in Firefox. Instead, we need to use an add-on. Currently, I use: https://addons.mozilla.org/firefox/addon/traduzir-paginas-web/ Do you know which translation add-on you are using, if any?