Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The look of Bookmark Folders in V89

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

Just having upgraded to V89.0.1, I won't focus on how more difficult to see the separation of tabs, but instead: All my folders in bookmarks have turned clear and appear to be the basic default look. Specific sites under each folder, as well as the individual sites not in folders, have kept their (what used to be called) Favicons.

I see no customizing option for this. Can I at least give the top level folder a color, WITHOUT FANCY PROGRAMMING OR EDITING OF DEEP CONFIGURATION FILES, just by menu clicking?

I'll conclude by not asking why the Powers thought to remove such things. To me it makes it HARDER to find my way around Firefox and displayed page.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.