Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When the screens are arranged vertically in a multi-monitor environment, a part of Firefox maximized on the bottom screen is displayed protruding from the top screen.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Suica

more options

I'm in a multi-monitor environment with screens arranged vertically(Fig1). When Firefox is maximized on the bottom screen, a part of Firefox is displayed protruding on the top screen.(Fig2) The same reduction did not occur in Chrome.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can try to disable hardware acceleration in Firefox.

Close and restart Firefox after modifying the setting to make changes effective.

You can check if there is an update for your graphics display driver and check for hardware acceleration related issues.

Hữu ích?

more options

Thanks! but I couldn't solve it. Probably the same as this problem. https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1643260

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.