Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Menus are blank

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi kdo111

more options

Starting sometime recently, dropdown menus such as the main menu and the library menu give a white rectangle the size of the menu. Restarting in safe mode does not help. Using a new, empty profile does help. Exiting, deleting my profile cache directory, and restarting does not help.

This is likely related to https://support.mozilla.org/en-US/questions/1288037 but that person was helped by deleting the cache directory.

I would prefer not to have to redo all my customizations.

Giải pháp được chọn

You can try to clear the startup caches.

Does it make a difference if you switch the theme ?


Try the Firefox version (89.0.1) from the official Mozilla server if you currently use a version from the repositories of your Linux distribution.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

You can try to disable WebRender.

You can look at this gfx.webrender pref on the about:config page page to disable WebRender.

  • gfx.webrender.force-disabled = true

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

more options

Thanks, but unfortunately this did not help. gfx.webrender.enabled and gfx.webrender.force-disabled were both false. So I tried setting gfx.webrender.enabled to true, and restarting, and also setting gfx.webrender.enabled false and gfx.webrender.force-disabled true and restarting, but the behavior was the same.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You can try to clear the startup caches.

Does it make a difference if you switch the theme ?


Try the Firefox version (89.0.1) from the official Mozilla server if you currently use a version from the repositories of your Linux distribution.

Hữu ích?

more options

The problem is fixed. My distribution upgraded to 89.0.1 and unfortunately without checking it again in that version, I cleared the startup cache as you recommended. Now it is working, but I don't know which thing fixed it.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.