Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

LATEST UPDATE

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Since get the latest update everything is messed up. Can not get to add on page just come up a blank page. Uses microsoft bing for search even though I have google set as default. I have removed bing from win 10 and firefox and also removed edge, nothing helped. It also did not migrate all of my bookmarks

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.