Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

pop up blocker

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
more options

Hello, When I try to print from google mail Firefox blocks it as a pop up. The settings shows google mail as an exception but it is still blocked. Is there a solution? Thanks

Hello, When I try to print from google mail Firefox blocks it as a pop up. The settings shows google mail as an exception but it is still blocked. Is there a solution? Thanks