Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

links and tabs

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Is it just me or is it impossible to click on links and stay on the same tab? Or am I now doomed to have 20 tabs open while searching for stuff on ebay, ect? Did firefox just make the forward and back navigation buttons useless because firefox is going to open a new page or tab every time we click on anything?

Giải pháp được chọn

Found out it's a Ebay issue. Everybody's upset that uses Ebay. Stupid coders or management.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Try holding down the <Shift> key when opening a new tab.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Found out it's a Ebay issue. Everybody's upset that uses Ebay. Stupid coders or management.

Hữu ích?

more options

That was very good work. Well Done.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.