Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do I place bookmarks in a side panel

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 93 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Franz_von_Suppe

more options

I have always had my bookmarks on display in a left hand panel, and this has now disappeared. I still have the other normal bookmark displays but prefer the side panel. I'd be grateful for guidance.

I have always had my bookmarks on display in a left hand panel, and this has now disappeared. I still have the other normal bookmark displays but prefer the side panel. I'd be grateful for guidance.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Press Ctrl+B or put the Sidebars icon on the toolbar.

Customize Firefox controls, buttons and toolbars