Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

restore my recent desktop bookmarks that disappeared with FF 89.0

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

How do I restore my recent desktop bookmarks that disappeared with FF 89.0? The history shows sites visited on my other devices, not on my MacBookPro, except for from a couple of weeks ago and after the update yesterday. My travel searches and saved bookmarks from the past couple of weeks are all gone.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.